હું શોધું છું

હોમ  |

વારાહી
Rating :  Star Star Star Star Star   

અનં

ર્ડાકટરનું નામ

સ૨નામું

ફોન નંબ૨

ફેકસ/મોબા.નં.

શ્રી ડી.એલ.જોબનપુત્રા

કલીનીક વારાહી

-

૯૮૯૮૮૬૭૦૦૬

શ્રી દીલી૫કુમા૨ એમ.૫નારા

ખોડીયા૨ કલીનીક વારાહી

-

૯૮૯૮૮૭૫૨૧૪

શ્રી માધવલાલ ધીરાજી

કલીનીક વારાહી

-

૯૮૯૮૮૭૫૨૬૫

શ્રી બીપીન આ૨.પ્રીયદર્શી

સિઘ્ધેશ્વરા કલીનીક વારાહી

-

૯૮૯૮૮૬૭૨૬૭

શ્રી નવનીત ડી.૫ટેલ

સવિતા કલીનીક વારાહી

-

૯૮૯૮૮૭૫૨૪

શ્રી આર.બી.સીંઘ

પ્રાથમિક આરોગ્‍ય કેન્‍દ્ર વારાહી

-

૯૯૦૯૯૮૧૯૨૯

શ્રી માધવલાલ ડી.

ખાનગી દવાખાનુ

-

-

શ્રી બી.વી.શાહ

ખાનગી દવાખાનુ

-

-

 

ઈ - નાગરિક
ઇ-મેલ આઇડી
પાસવર્ડ
Image Captcha
પાસવર્ડ ભુલીગયા ?

બનો ઈ - નાગરિક
ન્યુ યુઝર સાઈન અપ
ઈ - નાગરિક બનવાના ફાયદા

 
 આપની સેવામાં
ભાડુઆત/ઘરઘાટી નોંધણી ફોર્મ New!
પોલીસ સ્ટેશન શોધો
જન સેવા કેન્‍દ્ર 
ભારતીય પાસપોર્ટ
પાસપોર્ટ રીસિવિંગ સેંટર 
નો ઓબ્જેક્શન સર્ટિફિકેટ
પોલીસ ક્લીયરન્સ સર્ટિફિકેટ
સીનીયર સિટીઝન માટે
પોલીસ સેવાઓ
ટુરિઝમ પોલીસ
ફોર્મ્સ
આપત્તિ
તસવીરો
--- તત્કાલ સેવાઓ ---
હોસ્પિટલો / ડોક્ટરોની યાદી
એમ્બ્યુલન્સ, સારવાર
ફાયર બ્રિગેડ 

 

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 
 

   ડિસક્લેઇમર    |     પ્રતિભાવ

Last updated on 19-01-2012