હું શોધું છું

હોમ  |

પાસપોર્ટ રીસિવિંગ સેન્ટર
Rating :  Star Star Star Star Star   

પોલીસ અધીક્ષકની કચેરી, પાટણ જિલ્લા
પાસપોર્ટ અરજી સ્વીકાર કેન્દ્ર
પાટણ.

નાગરીક સુવિધા કેન્દ્ર

 • Ø  અત્રેના પાટણ જિલ્લા માં પાસપોર્ટની અરજીઓ સ્વીકારવા સારુ પાસપોર્ટ અરજી સ્વીકાર કેન્દ્ર કાર્યરત હતુ. જે તા.૧૬/૬/ર૦૧ર થી બંધ કરવામાં આવેલ છે. જે હવેથી અરજદારશ્રીએ ઓનલાઇન ફોર્મ ભરી ઓનલાઇન તારીખ મળેવી રૂબરૂ નીચે જણાવેલ સરનામે હાજર રહેવુ.

  Ø

  સરનામુઃ-

  પાસપોર્ટ સેવા કેન્‍દ્ર-૧ ,

  આર્યઆર્કેટ ક્રોસ વર્ડની બાજુમાં,

  મીઠા ખળી છ રસ્‍તા, અમદાવાદ

  પાસપોર્ટ અરજી અંગેનું માર્ગદશન

  • ૧પ વર્ષ સુધીનાં બાળકોને માઈનોર તરીકે ગણવામાં આવે છે. અને તેમના પાસપોર્ટ અરજી ફી. ૬૦૦/- રાખવામાં આવેલ છે. જયારે ૧પ વર્ષથી મોટી ઉંમરના દરેક નાગરિક માટે પાસપોર્ટ માટેની ફી. ૧૦૦૦/- રાખવામાં આવેલ છે.
  • પાસપોર્ટ અરજીનુ ફોર્મ પોસ્ટ ઓફિસ અથવા અન્ય ખાનગી એજન્સી મારફતે આ પાસપોર્ટ ઓફિસ સુરતથી મેળવવાનુ હોય છે.જેની કિમંત સરકારે રૂ.૧૦/- નકકી કરેલ છે.
  • ભારતીય પાસપોર્ટ અરજીની સાથે નાગરિકોએ નીચે મુજબના અસલ દસ્તાવેજો તેની ઝેરોક્ષ કોપી-૩ રજૂ કરવાની હોય છે.
  • રહેઠાણના પુરાવામાં રેશનકાર્ડ, છેલ્લાં બે વર્ષના લાઇટ બિલ, ટેલિફોન બિલ, બેન્ક પાસબુક, વેરો ભરવામાં આવતો હોય તેની છેલ્લાં બે વર્ષની પહોંચ રજૂ કરવાની રહે છે.
  • જન્મ અંગેના પુરાવામાં સ્કૂલ લીવિંગ સર્ટિફિકેટ અથવા જન્મનો દાખલો. તેમ જ સ્કૂલમાં અભ્યાસ કરતા હોય તો જે તે સ્કૂલનું બોનોફાઇડ સર્ટિફિકેટ. જે વ્‍યકિતનો જન્‍મ તા.ર૬-૧-૧૯૮૯ માં કે તે પછીથી થયેલ હોય તો તેઓ ફકત મ્‍યુનીશીપલ ઓથોરીટી અથવા જન્‍મ-મરણ નોધણી રજીસ્‍ટર ધ્‍વારા ઇસ્‍યુ કરેલ બર્થ સર્ટીફીકેટ જ માન્‍ય ગણાશે. ગ્રામ પંચાયતના તાલીમ કમ મંત્રીના હોદ્દા નું જન્‍મ-મરણ નોધણી પ્રમાણપત્ર મેળવવાનુ રહેશે.
  • લગ્ન કરેલ સ્ત્રીઓના કેસમાં મેરેજ સર્ટિફિકેટ અથવા પતિ-પત્નીના જોઇન્ટ ફોટા સાથેની મેરેજ એફિડેવિટ રજૂ કરવાની રહે છે. મુસ્‍લીમ સ્‍ત્રીઓએ નિકાહ પ્રમાણપત્ર રજુ કરવું.
  • નાનાં બાળકોના કેસમાં તેઓનાં માતા-પિતા વેલિડ પાસપોર્ટ ધરાવતાં હોય તો તેમના પાસપોર્ટની ઝેરોક્ષ નકલ રજૂ કરવી તેમ જ માઇનોરની એફિડેવિટ તેનાં માતા-પિતાએ રૂ.ર૦/-ના સ્ટેમ્પ ઉપર અંગ્રેજીમાં કરાવી રજૂ કરવાની રહેશે, તેમ જ માતા-પિતાએ તેમના બાળક અંગેનું ડિક્લેરેશન અલગ કાગળમાં આપવાનું રહેશે. (એફિડેવિટનો નમૂનો ફોર્મ-પાછળ અને કરારમાં આપવામાં આવેલ છે).
  • પાસપોર્ટ અરજીની ફી રોકડા રૂપિયામાં સ્વીકારવામાં આવતી નથી, પરંતુ રિજિયોનલ પાસપોર્ટ ઓફિસ અમદાવાદના નામનો રાષ્ટ્રીયકૃત બેન્કના ડિમાન્ડ ડ્રાફ્ટથી સ્વીકારવામાં આવે છે. આ સિવાય અન્ય કોઈ ફી લેવામાં આવતી નથી.
  • પાસપોર્ટ અરજી અરજદારે જાતે તેમ જ નાનાં બાળકોના કિસ્સામાં માતા-પિતાએ બાળકોને લઈને આવવાનું રહેશે.

   

 •  

  ઈ - નાગરિક
  ઇ-મેલ આઇડી
  પાસવર્ડ
  Image Captcha
  પાસવર્ડ ભુલીગયા ?

  બનો ઈ - નાગરિક
  ન્યુ યુઝર સાઈન અપ
  ઈ - નાગરિક બનવાના ફાયદા

   
   આપની સેવામાં
  ભાડુઆત/ઘરઘાટી નોંધણી ફોર્મ New!
  પોલીસ સ્ટેશન શોધો
  જન સેવા કેન્‍દ્ર 
  ભારતીય પાસપોર્ટ
  પાસપોર્ટ રીસિવિંગ સેંટર 
  નો ઓબ્જેક્શન સર્ટિફિકેટ
  પોલીસ ક્લીયરન્સ સર્ટિફિકેટ
  સીનીયર સિટીઝન માટે
  પોલીસ સેવાઓ
  ટુરિઝમ પોલીસ
  ફોર્મ્સ
  આપત્તિ
  તસવીરો
  --- તત્કાલ સેવાઓ ---
  હોસ્પિટલો / ડોક્ટરોની યાદી
  એમ્બ્યુલન્સ, સારવાર
  ફાયર બ્રિગેડ 

   

   સંપર્ક માળખું

  સંપર્ક માળખું

   નામ મુજબ શોધો

   સ્થળ મુજબ શોધો

   વિગતવાર જુઓ
   
   

     ડિસક્લેઇમર    |     પ્રતિભાવ

  Last updated on 30-06-2012