હું શોધું છું

હોમ  |

વાગડોદ
Rating :  Star Star Star Star Star   

અનં

ર્ડાકટરનું નામ

સ૨નામું

ફોન નંબ૨

ફેકસ/મોબા.નં.

શ્રી વી.બી.૫ટેલ

પ્રા.આ.કેન્દ્ર,વાગડોદ

૨૬૧૩૦૨

૯૯૨૫૩૧૧૯૪૯

શ્રી એમ.બી.૫ટેલ

પ્રા.આ.કેન્દ્ર,જંગરાલ

૨૮૬૫૩૭

૯૮૭૯૧૮૭૩૧૦ 

શ્રી બી.એમ. રાઠોડ

પ્રા.આ.કેન્દ્ર,સરાયદ

૨૮૯૨૩૭

-

શ્રી એ.એચ.સોલંકી

પ્રા.આ.કેન્દ્ર,કાંસા

૨૮૯૬૭૦

૯૪૨૭૦૦૩૫૬૪

શ્રી વી.એન.પ્રજાપતિ

ખાનગી દવાખાનુ વદાણી

-

-

શ્રી જી.કે. સોની

ખાનગી દવાખાનુ કોઇટા

-

-

 

ઈ - નાગરિક
ઇ-મેલ આઇડી
પાસવર્ડ
Image Captcha
પાસવર્ડ ભુલીગયા ?

બનો ઈ - નાગરિક
ન્યુ યુઝર સાઈન અપ
ઈ - નાગરિક બનવાના ફાયદા

 
 આપની સેવામાં
ભાડુઆત/ઘરઘાટી નોંધણી ફોર્મ New!
પોલીસ સ્ટેશન શોધો
જન સેવા કેન્‍દ્ર 
ભારતીય પાસપોર્ટ
પાસપોર્ટ રીસિવિંગ સેંટર 
નો ઓબ્જેક્શન સર્ટિફિકેટ
પોલીસ ક્લીયરન્સ સર્ટિફિકેટ
સીનીયર સિટીઝન માટે
પોલીસ સેવાઓ
ટુરિઝમ પોલીસ
ફોર્મ્સ
આપત્તિ
તસવીરો
--- તત્કાલ સેવાઓ ---
હોસ્પિટલો / ડોક્ટરોની યાદી
એમ્બ્યુલન્સ, સારવાર
ફાયર બ્રિગેડ 

 

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 
 

   ડિસક્લેઇમર    |     પ્રતિભાવ

Last updated on 19-01-2012