હું શોધું છું

હોમ  |

હારીજ
Rating :  Star Star Star Star Star   

ક્રમ

ર્ડાકટરનું નામ/ સરનામું

ટેલિફોન નંબર

૧.

ર્ડા. ડી.પી.સ્વામી , હારીજ

રરર૦પ૩

ર.

ર્ડા. એ.કે.પટેલ , હારીજ

-

૩.

ર્ડા. હીરાલાલ કે. તન્ના

રર૩પ૭૦

૪.

ર્ડા. કે.આર.ગઢવી , હારીજ

રર૩ર૪૯

પ.

ર્ડા. સોમાભાઈ એમ.પટેલ , હારીજ

રરર૧૭૮

૬.

ર્ડા. ભગવાનભાઈ પટેલ , હારીજ

રરર૧૭પ

ર્ડા. કાંતિભાઈ જી. પટેલ

રરરર૧પ

ર્ડા. એન.જે પરીખ,હારીજ

૯૯૦૯૯૮૧૮૭૪

ર્ડા. ઇલા જે. ચાવડા,હારીજ

૯૯૦૯૯૮૧૯૧૯

 

ઈ - નાગરિક
ઇ-મેલ આઇડી
પાસવર્ડ
Image Captcha
પાસવર્ડ ભુલીગયા ?

બનો ઈ - નાગરિક
ન્યુ યુઝર સાઈન અપ
ઈ - નાગરિક બનવાના ફાયદા

 
 આપની સેવામાં
ભાડુઆત/ઘરઘાટી નોંધણી ફોર્મ New!
પોલીસ સ્ટેશન શોધો
જન સેવા કેન્‍દ્ર 
ભારતીય પાસપોર્ટ
પાસપોર્ટ રીસિવિંગ સેંટર 
નો ઓબ્જેક્શન સર્ટિફિકેટ
પોલીસ ક્લીયરન્સ સર્ટિફિકેટ
સીનીયર સિટીઝન માટે
પોલીસ સેવાઓ
ટુરિઝમ પોલીસ
ફોર્મ્સ
આપત્તિ
તસવીરો
--- તત્કાલ સેવાઓ ---
હોસ્પિટલો / ડોક્ટરોની યાદી
એમ્બ્યુલન્સ, સારવાર
ફાયર બ્રિગેડ 

 

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 
 

   ડિસક્લેઇમર    |     પ્રતિભાવ

Last updated on 19-01-2012