હું શોધું છું

હોમ  |

રાધનપુર
Rating :  Star Star Star Star Star   

અનં

ર્ડાકટરનું નામ

સ૨નામું

ફોન નંબ૨

ફેકસ/મોબા.નં.

ડો. એમ.આ૨.જીવરાણી

રાધનપુ૨ બ્લોક હેલ્થ ઓફીસ૨

૨૭૭૨૦૪

૯૯૦૯૯૮૧૮૯૭

શ્રી કે.કે.પંચાલ

પી.એચ.સી સેન્‍ટર ગોતરકા તા.રાધનપુર

-

૯૯૦૯૯૮૧૯૨૬

શ્રી કે.ડી.મહેતા

પી.એચ.સી સેન્‍ટર બંધવડ તા.રાધનપુર

-

૯૯૦૯૯૮૧૯૨૭

શ્રી કે.ડી.મહેતા

પી.એચ.સી સેન્‍ટર નાનાપુરા રાધનપુર

-

૯૯૦૯૯૮૧૯૨૭

શ્રી આર.એન.નોલાખા

સી.એચ.સી રાધનપુર

-

૯૯૦૯૯૮૧૮૭૬

શ્રી જયોનિન્‍દ્ર ડી.રાવલ

રાવલ હોસ્‍પીટલ

૨૬૭૨૫૧

 

શ્રી પ્રવિણ બી.ઓઝા

આર્શીવાદ હોસ્‍પીટલ

૨૭૭૪૦૯

 

 

ઈ - નાગરિક
ઇ-મેલ આઇડી
પાસવર્ડ
Image Captcha
પાસવર્ડ ભુલીગયા ?

બનો ઈ - નાગરિક
ન્યુ યુઝર સાઈન અપ
ઈ - નાગરિક બનવાના ફાયદા

 
 આપની સેવામાં
ભાડુઆત/ઘરઘાટી નોંધણી ફોર્મ New!
પોલીસ સ્ટેશન શોધો
જન સેવા કેન્‍દ્ર 
ભારતીય પાસપોર્ટ
પાસપોર્ટ રીસિવિંગ સેંટર 
નો ઓબ્જેક્શન સર્ટિફિકેટ
પોલીસ ક્લીયરન્સ સર્ટિફિકેટ
સીનીયર સિટીઝન માટે
પોલીસ સેવાઓ
ટુરિઝમ પોલીસ
ફોર્મ્સ
આપત્તિ
તસવીરો
--- તત્કાલ સેવાઓ ---
હોસ્પિટલો / ડોક્ટરોની યાદી
એમ્બ્યુલન્સ, સારવાર
ફાયર બ્રિગેડ 

 

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 
 

   ડિસક્લેઇમર    |     પ્રતિભાવ

Last updated on 19-01-2012