હું શોધું છું

હોમ  |

ચાણસ્મા
Rating :  Star Star Star Star Star   

અનં

ર્ડાકટરનું નામ

સ૨નામું

ફોન નંબ૨

ફેકસ/મોબા.નં.

શ્રી  વી.સી.દરજી       

પી.એસ.સી. સેન્‍ટર બ્રાહમણવાડા તા.ચાણસ્‍મા

-

૯૯૦૯૯૮૧૯૧૪

શ્રી અમીશા આર.પટેલ

પી.એસ.સી. ચાણસ્‍મા ટાઉન

-

૯૯૦૯૯૮૧૯૧૫

શ્રી અલ્‍પેશ એસ.સાલવી

પી.એસ.સી. સેન્‍ટર પીપળ તા.ચાણસ્‍મા 

-

૯૯૦૯૯૮૧૯૧૬

શ્રી રેખા ડી.નાયક       

પી.એસ.સી. સેન્‍ટર ધીણોજ તા.ચાણસ્‍મા

-

૯૯૦૯૯૮૧૯૧૭ 

શ્રી પી.આઇ. પટેલ

પી.એસ.સી. સેન્‍ટર પલાસર તા.ચાણસ્‍મા

-

૯૯૦૯૯૮૧૯૧૮

શ્રી ડી.બી.પટેલ

બ્‍લોક હેલ્‍થ ઓફિસર ચાણસ્‍મા   

-

૯૯૦૯૯૮૧૮૯૫

શ્રી વી.એ.પટેલ   

સી.એચ.સી. સેન્‍ટર લણવા તા.ચાણસ્‍મા 

-

૯૯૦૯૯૮૧૮૭૩

શ્રી વિરમભાઇ જે. ઓઝા

ખાનગી દવાખાનુ ચાણસ્‍મા

-

-

શ્રી હર્ષદભાઇ

ખાનગી દવાખાનુ ચાણસ્‍મા

-

-

 

ઈ - નાગરિક
ઇ-મેલ આઇડી
પાસવર્ડ
Image Captcha
પાસવર્ડ ભુલીગયા ?

બનો ઈ - નાગરિક
ન્યુ યુઝર સાઈન અપ
ઈ - નાગરિક બનવાના ફાયદા

 
 આપની સેવામાં
ભાડુઆત/ઘરઘાટી નોંધણી ફોર્મ New!
પોલીસ સ્ટેશન શોધો
જન સેવા કેન્‍દ્ર 
ભારતીય પાસપોર્ટ
પાસપોર્ટ રીસિવિંગ સેંટર 
નો ઓબ્જેક્શન સર્ટિફિકેટ
પોલીસ ક્લીયરન્સ સર્ટિફિકેટ
સીનીયર સિટીઝન માટે
પોલીસ સેવાઓ
ટુરિઝમ પોલીસ
ફોર્મ્સ
આપત્તિ
તસવીરો
--- તત્કાલ સેવાઓ ---
હોસ્પિટલો / ડોક્ટરોની યાદી
એમ્બ્યુલન્સ, સારવાર
ફાયર બ્રિગેડ 

 

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 
 

   ડિસક્લેઇમર    |     પ્રતિભાવ

Last updated on 19-01-2012