હું શોધું છું

હોમ  |

સાંતલપુર
Rating :  Star Star Star Star Star   

અનં

ર્ડાકટરનું નામ

સ૨નામું

ફોન નંબ૨

ફેકસ/મોબા.નં.

શ્રી કે.કુન્દન બિહારા

સી.એચ.સી.

૨૨૨૫૦૨

૯૯૦૯૯૮૧૮૭૭

શ્રી રામભાઈ જેઠાભાઈ

સાંતલપુ૨ બજા૨

૨૨૨૨૨૬

 

શ્રી બચુભાઈ વાડીલાલ શાહ

સાંતલપુ૨ બજા૨

૨૨૨૪૬૭

 

શ્રી અમ૨તલાલ ૫૨ષોતદાસ ૫ટેલ

સાંતલપુ૨ બજા૨

-

 

શ્રી એચ.કે.યોગી

પી.એચ.સી. સેન્‍ટર અબીયાણા તા.સાંતલપુર

-

૯૯૦૯૯૮૧૯૩૦

શ્રી પી.બી.પરમાર

પી.એચ.સી. સેન્‍ટર ઝઝામ તા.સાંતલપુર

-

૯૯૦૯૯૮૧૯૩૧

શ્રી એમ.બી.પટેલ

પી.એચ.સી. સેન્‍ટર મઢુત્રા તા.સાંતલપુર

-

૯૯૦૯૯૮૧૯૩૨

શ્રી એ.એચ.સોલંકી

બ્‍લોક હેલ્‍થ ઓફિસર સાંતલપુર

-

૯૯૦૯૯૮૧૮૯૮

 

ઈ - નાગરિક
ઇ-મેલ આઇડી
પાસવર્ડ
Image Captcha
પાસવર્ડ ભુલીગયા ?

બનો ઈ - નાગરિક
ન્યુ યુઝર સાઈન અપ
ઈ - નાગરિક બનવાના ફાયદા

 
 આપની સેવામાં
ભાડુઆત/ઘરઘાટી નોંધણી ફોર્મ New!
પોલીસ સ્ટેશન શોધો
જન સેવા કેન્‍દ્ર 
ભારતીય પાસપોર્ટ
પાસપોર્ટ રીસિવિંગ સેંટર 
નો ઓબ્જેક્શન સર્ટિફિકેટ
પોલીસ ક્લીયરન્સ સર્ટિફિકેટ
સીનીયર સિટીઝન માટે
પોલીસ સેવાઓ
ટુરિઝમ પોલીસ
ફોર્મ્સ
આપત્તિ
તસવીરો
--- તત્કાલ સેવાઓ ---
હોસ્પિટલો / ડોક્ટરોની યાદી
એમ્બ્યુલન્સ, સારવાર
ફાયર બ્રિગેડ 

 

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 
 

   ડિસક્લેઇમર    |     પ્રતિભાવ

Last updated on 19-01-2012