પોલીસ અધિક્ષક, પાટણ
http://www.sppatan.gujarat.gov.in

તસવીરો

2/21/2020 2:01:37 AM
_ જિલ્‍લાની વિશેષ તસવીરો
_ પોલીસ અધિક્ષકશ્રીની કચેરી
_ પોલીસદળ
_ પોલીસ સ્‍ટેશનો
_ ટ્રાફિક
_ પરેડ
_ રમત-ગમત
_ કલ્‍યાણકારી પ્રવૃત્તિ
_ યોગ શિબિર
_ બ્લડ ડોનેશન
_ સેવા સુરક્ષા શાંતિ